PD (Pupilafstand)

Table of Contents

Wat is de PD (pupilafstand)? #

PD (Pupilafstand) is de afstand tussen de middelpunten van de pupillen van het linker- en rechteroog. Het kan ook worden beschreven op uw brilrecept als afstand tussen pupillen links, afstand tussen pupillen rechts. De linker pupilafstand is de afstand van het midden naar de linkerpupil tot de hartlijn van de neus, en de rechter pupilafstand is de afstand van het midden naar de rechtpupil van de pupil tot de hartlijn van de neus. Klik hier voor meer informatie.

PD